Rustar F&B ledare för framgång!

 

FranklinCovey ledarakademi F&B är en utbildning som löper över ett år och riktar sig till personer som är verksamma i restaurangbranschen och som har ledande befattningar. Programmet är ett samarbete mellan FranklinCovey Sverige, Pontus Group och VAPIANO. Syftet med akademin är att förbättra ledarskapet i branschen, och genom det göra verksamheterna bättre på att attrahera, utveckla och behålla sina talanger, en utmaning många verksamheter kämpar med idag.

För vem?

Programmet är mest relevant för deltagare som idag är verksamma inom  F&B i en ledande befattning och som vill utveckla ett ännu mer framgångsrikt ledarskap. Programmet lämpar sig utmärkt exempelvis för F&B chefer, restaurangchefer, barchefer, kökschefer mfl

Innehåll

Programmet består av ett flertal moduler som rustar deltagarna för att bli framgångsrika ledare.

Kort sammanfattning av de olika modulerna

Modul 1 – Introduktion och inspirationsdag
En inspirationsdag med erfarna personer från branschen som inspirerar och engagerar, däribland Pontus Fritiof, grundare av Pontus Group och Hanna Mannberg, VD för Vapiano. Processledare från de olika modulerna kommer också att närvara. Under dagen går vi  igenom förväntningar, möjligheter och upplägg av programmet. Dagen avslutas med bubbel och mingel.

Modul 2 – Lär dig leda dig själv så att du  kan leda andra med
De 7 goda vanorna
I denna modul får du som individ verktyg till hur du effektivt leder dig själv. Först när du effektivt kan leda dig själv – kan du också effektivt leda andra på ett trovärdigt sätt. Programmet De 7 goda vanorna är en av världens mest kända ledarskapsträningar som används av organisationer över hela världen, av ledare på alla nivåer.

Modul 3 – Att genomföra strategier och uppnå mål
Hur skapas en kultur av genomförandekraft där medarbetarna vet de allra viktigaste målen och levererar därefter mitt i vardagens alla brådskande uppgifter? De flesta organisationer har inte utmaningar i att göra strategier – det är genomförandet av dem som brukar halta. Deltagarna får ett bra ramverk för hur de vecka efter vecka kan se till att teamet lägger sin tid och energi på rätt saker, på det som driver verksamheten framåt. Modulen är baserad på FranklinCovey ramverket “De 4 disciplinerna för exekvering”

Modul 4 – Projektledning för den inofficiella projektledaren
Som chef inom F&B leder man konstant många projekt, stora som små, vid sidan av den dagliga driften. I denna modul går deltagarna FranklinCoveys projektledningsprogram som lär den inofficiella projektledaren grunderna i hur man framgångsrikt leder projekt och deltagarna tar med sig sina verkliga projekt in i träningen.

Modul 5 – Att framgångsrikt leda team med De 7 goda vanorna
för chefer
Denna modul ger deltagarna verktyg att effektivt leda andra och frigöra medarbetarnas potential. I denna modul får deltagarna gå workshopen De 7 goda vanorna för chefer som är en utveckling av De 7 goda vanorna i Modul 2. Workshopen har fokus på rollen som chef och ger konkreta och praktiska verktyg en chef kan luta sig emot för att på ett bra sätt leda andra.

Modul 6 – Trendspaning och omvärldsanalys
Under dagen blickar vi framåt och utåt på trender inom mat, vår omvärld och hur förändringar i denna påverkar branschen. Dagen leds av United Minds.

Modul 7 – Case och avslutning
Redovisning i grupper av deltagarnas case och projekt. Dagen avslutas med en gemensam middag för deltagarna tillsammans med föreläsare från de olika modulerna.

För mer detaljerad beskrivning av innehållet klicka här!

kock-ed
Anmälan

Anmäl dig till programmet här!

Mer information?

anna-ternberg

Kontakta Anna Ternberg, programansvarig för FranklinCovey ledarakademi F&B på:
anna.ternberg@franklincovey.se
Tel: 072 559 33 10

Våra samarbetspartners

vapiano-logo-4c-konvert

pontus_logo_blue_cmyk_coated


Sagt om programmet


“VAPIANOS mission är att vi utvecklar framtidens ledare och rustar unga inför arbetslivet, vi anställer inga restaurangchefer, vi utbildar dem själva med vår ledarskapsakademi ”V-Academy”, som baseras på FranklinCoveys utbildning De 7 goda vanorna. Restaurangbranschen i stort saknar dock idag ett ledarprogram för chefer, där framför allt ledare möts från olika företag. Därför var valet självklart att gå in i ett utökat samarbete med FranklinCovey. Vi behöver gemensamt utveckla oss som bransch och generellt stärka ledarskapet. Denna akademi är efterlängtad och kommer fylla ett tomrum”.
/ Hanna Mannberg, VD, VAPIANO

Bra ledare inspirerar, får folk med sig på tåget och utvecklar och lyfter människor. De bästa ledarna i min egna verksamhet har en otroligt mycket bättre vardag än de som brister i sitt ledarskap. Detta återspeglar sig i allt ifrån hur personalen trivs, till hur ekonomin fungerar till gästnöjdheten. Man har idag helt enkelt inte råd att inte ta dessa frågor på allvar”. / Pontus Fritiof, grundare av Pontus Group

År 2020 kommer branschen att fördubbla sin omsättning till 500 miljarder kronor och behovet av personal beräknas till 250 000. FranklinCovey vill vara med och bidra till att rusta branschen med de bästa ledarna” /Anna Ternberg, tidigare rektor för Stockholms internationella restaurangskola och programansvarig för FranklinCoveys ledarakademi F&B