ALL ACCESS PASS

– Den nya verktygslådan för att bygga kultur och
skapa beteenden i en snabbrörlig och digitaliserad värld

 

Genomgår din organisation en transformation och/eller eftersträvar ni att bli mer digitala? Känner ni ett behov av att bli mer flexibla med era utvecklings-och utbildningsinsatser?  All Access Pass möjliggör skapandet av en starkare och mer framgångsrik kultur i hela organisationen på ett hållbart och flexibelt sätt. Detta genom ett årligt medlemskap som ger dig som organisation tillgång till en portfolio av olika program, där du kan skräddarsy allt ifrån produktivitetsträningar till ledarskapsutbildningar och organisationsutvecklingsprocesser för att möta just era behov.

Hur fungerar All Access Pass?

All Access Pass är ett årligt medlemskap som du köper för medarbetarna i din organisation. Dessa personer kan i sitt medlemskap få tillgång till samtliga av FranklinCoveys utbildningsprogram, på många sätt och anpassat till deras nivå. Här ingår allt du behöver för att möjliggöra blended learning i organisationen och tillmötesgå så många olika behov som möjligt, samtidigt.

Här finns allt från kompletta Powerpoint presentationer från programmen till digitala deltagarmaterial ni själva kan skriva ut eller använda digitalt, videofilmer, tester, modeller, verktyg och mycket mer – allt tillgängligt när som helst och var som helst, i klassrum, på dator eller i kombination. Du som utbildningsansvarig kan fritt och enkelt välja vilka personer som ska gå vilka kurser och hur de går kurserna – i klassrummet med en FranklinCovey facilitator eller med en av era interna utbildare, online, via mobilen på väg till jobbet, eller genom en kombination av flera alternativ. Du kan också fritt välja moduler ur de olika programmen och skapa specifika “impact journeys” för olika team eller individer.

all access pass results

Vad ingår i All Access Pass medlemskapet?

En dedikerad implementeringsspecialist hjälper dig att komma igång och ser till att du får ut maximalt värde av plattformen utifrån de behov ni har och kommer finnas tillgänglig löpande för att svara på frågor under ert medlemskap. I medlemskapet ingår även obegränsat med licenser för att kunna certifiera egna interna utbildare i FranklinCoveys olika program samt förmånliga medlemspriser om ni beställer konsulter eller inbundna deltagarmaterial från FranklinCovey.

elisabethfahle


“Det var främst två skäl till att vi valde att bygga vår interna utbildning på FranklinCoveys All Access Pass. Dels gav det oss verktyg att snabbt och effektivt skapa en hel ledarskapsakademi för våra globala chefer. Dessutom gav det oss mervärdet att också nå brett ut med olika riktade utbildningsinsatser till våra ledare i Sverige och runt om i världen på ett kostnadseffektivt sätt.”
/Elisabeth Fahle Gårdebäck, SVP HR, Studsvik

 

 

3 olika typer av pass

1. Personal Effectiveness Pass – Led dig själv!

Bra för dig som vill ge dina medarbetare verktygen att framgångsrikt leda sig själva, hantera sin tid och lyckas med sina projekt. Kurser som ingår inkluderar exempelvis:

  • De 7 goda vanorna
  • De 5 valen för hållbar produktivitet
  • Projektledning för den inofficella projektledaren
2. All Access Pass – Led andra!

Det mest poulära passet. Här får du utöver programmen i PEP passet ovan, även tillgång till alla FranklinCoveys ledarskapsprogram såsom:

  • De 7 goda vanorna för chefer
  • Led med förtroendets fart
  • Ledarskap (ledare-team-resultat)
  • Att leda Generation Y (Managing Millennials)
3. All Access Pass+ – Led din organisation!

Utöver programmen i All Access Pass får du även tillgång till processer som utvecklar din organisation. Passet inkluderar bland annat:

  • De 4 Disciplinerna för Exekvering
  • Hjälpa kunder lyckas – Fyll din pipeline
  • Kundlojalitet

Vill du veta mer om All Access Pass eller något av FranklinCoveys olika program?

Kontakta oss på info@franklincovey.se eller slå en signal på 08-25 68 90