Att leda millennialsMånga ledare upplever idag stora utmaningar med att leda millennials. Varför? Jo, för att denna generation har synsätt och beteenden som drastiskt sett skiljer sig från tidigare generationer som finns i arbetslivet idag.

Utan att förstå millennials och vad de värderar och motiveras av, tolkar många ledare deras beteenden utifrån sina egna synsätt och erfarenheter.
De ser millennials på ett visst sätt, leder utifrån det, och får sedan de resultat som följer.

När du förstår dina millennials kommer du som ledare bete dig annorlunda och också skapa bättre resultat.

Under denna workshop får chefer diskutera de utmaningar som finns gällande att leda denna generation , men också lära sig förstå synsätten och beteendena hos millennials och vad de egentligen syftar till utifrån denna generations perspektiv.

Under den interaktiva workshopen får du ta del av tre områden som chefer som framgångsrikt leder denna generation utmärker sig inom: Vision, kommunikation och anpassningsförmåga.

Före workshopen kommer du att få göra en digital självskattning så att du redan innan kan se vilka områden du redan är stark inom och vilka du kanske skulle behöva jobba mer med.

millennials hjulWorkshopen är ny i Sverige och sker i dagsläget på svenska, med engelskt deltagarmaterial. (Översättning pågår).

Välkommen till en spännande workshop som hjälper dig som ledare att förstå, motivera, engagera och ta fram fulla potentialen i dina millennials!

FÖR VEM?

Programmet passar alla nivåer av ledare, som vill bli bättre på ledarskap av millennials.

VILL DU VETA MER OM ATT LEDA MILLENNIALS?

Tveka inte att kontakta oss!

Nästa öppna workshop 30 augusti 2018

Anmäl dig här!


Olika sätt att jobba med programmet