Skapa engagemang:
Lyckas med strategier
och viktiga mål


Skapar resultat engagemang eller skapar engagemang resultat?
En ledares viktigaste uppgift är att skapa resultat med och genom sina team – resultat som hög kundnöjdhet, kvalitet, nyförsäljning eller tillväxt. Ofta finns en strategi för hur målen ska uppnås. Men det är svårare att få strategierna att verkligen hända. Varför? Jo för att det krävs engagemang från ledare och medarbetare för att resultaten ska hända. Det krävs att målen är tydliga för alla, samt att individerna vet vad de behöver göra för att få målen att hända. Det krävs också synlighet kring framsteg och regelbundet ansvarstagande.

De 4 Disciplinerna för exekvering är en ledarskapsmetodik som ger dig som ledare de praktiska verktyg du behöver för att nå dina önskade resultat. Det är mer än bara en ledarskapsteori – det är en resultatfokuserad ledarskapsstil baserad på medarbetarnas egna idéer kring de aktiviteter som är allra viktigast för att nå målen.

Innehåll

4dx modellen
Vårt exekveringsprogram bygger på fyra grundpelare, som har växt fram från de hinder som stoppar exekvering. Dessa grundpelare är:

  • Fokusera på det “vilt viktiga”. Vilka mål är avgörande för framgång? Så viktiga att om de inte uppnås, så spelar det inte så stor roll om teamet eller organisationen når sina andra mål eller inte?
  • Agera på de ledande måtten. Vilka är de aktiviteter som har absolut störst betydelse för att nå målen eller inte? Fokuserar man på de aktiviteterna och mäts de lika tydligt som resultaten mäts? Eller går större delen av energin åt till att hantera det vi kallar virvelvinden? (Allt det dagliga som händer och som riskerar att komma i vägen för oss för att nå målen.)
  • Skapa en måltavla. Hur säkerställer vi att alla vet hur det går för oss, att alla känner engagemang kring vägen till målen och att alla känner att de själva kan påverka resultaten genom de dagliga val de gör om hur de använder sin tid?
  • Följ ofta upp ansvaret. Hur ofta håller vi varandra ansvariga för de åtaganden vi har gjort? Hur kan vi införa en modern process, där människor tar ansvar och håller varandra ansvariga inom teamen?

FÖR VEM?

Ledarskapsmetodiken är för dig som är ledare oavsett nivå och som vill och behöver få till vissa beteenden för att nå de önskade resultaten.

Det finns flera sätt att jobba med vår metodik. Du kan gå en öppen workshop hos oss på FranklinCovey, köpa tillgång till vår digitala portal 4DXOS och jobba med det på egen hand. Du kan också genomföra en företagsanpassad workshop/process för ett eller flera team eller en hel organisation.

VILL DU VETA MER OM VÅRT EXEKVERINGSPROGRAM?

Välkommen att kontakta oss.

Läs om Ivan Ström, McDonalds franchisetagaren som skapade toppresultat med hjälp av De 4 Disciplinerna här!

Nästa öppna workshop 25 – 26 januari 2018

Anmäl dig här!


Olika sätt att jobba med programmet