De 4 nyckelrollerna för ledarskap


Globalisering, digitalisering, nya agila arbetssätt och generationsskiften gör att det blir mer komplext än någonsin tidigare att leda människor. Samtidigt har möjligheterna till innovation och tillväxt för många organisationer aldrig varit större. Ledarskapet har aldrig varit viktigare.

De 4 nyckelrollerna för ledarskap är en praktisk workshop som ger dig som ledare de synsätt, förmågor och verktyg du behöver för att kunna engagera och ta fram potentialen i dina medarbetare.

De 4 nyckelrollerna för ledarskap är vårt helt nya ledarskapsprogram som bygger på över 30 års erfarenhet av att utveckla globala ledarskapsprogram och på de senaste rönen kring modernt ledarskap.

Vi har identifierat fyra nyckelroller som framgångsrika ledare behöver bemästra för att skapa engagemang och hållbara resultat. Vi kallar dem nyckelroller då ledare behöver vara bra på alla fyra för att lyckas.

INNEHÅLL

De 4 nyckelrollerna för ledarskap är:

1. Förtroendeskaparen: Bygg förtroende: Var den ledare som andra väljer att följa, en ledare med både bra karaktär och kompetens.

Förtroende är grundstenen i produktiva team och det behöver börja med kombinationen av ledarens egna karaktär och kompetens – trovärdigheten som möjliggör byggandet av en förtroendekultur.

2. Visionären: Skapa visionen. Definera tydligt var ditt team är på väg och hur de ska ta sig dit.

Effektiva ledare skapar en delad vision och strategi, och kan kommunicera den så bra så att andra vill följa dem på resan.

3. Genomföraren: Exekvera strategierna. Nå konsekvent de viktigaste målen med och genom andra med hjälp av bra processer.

Ledare behöver inte bara kunna tänka stort och måla upp en vision, utan även tänka strategiskt och exekvera strategierna fram till resultat – genom och med andra.

4. Coachen: Frigör förmågorna hos varje individ i teamet för att förbättra prestation, lösa problem och utveckla deras karriärer.

Effektiva ledare utvecklar ledarskapspotential i andra och förbättrar prestationer genom kontinuerlig feedback och coachning.

FORSKNINGEN OCH LÖSNINGEN

FranklinCovey har de två senaste åren forskat kring vad dagens organisationer behöver från sina ledare både nu och i framtiden. Vi ser tre förmågor som sticker ut. Man letar efter ledare som:

  • Tänker stort och anpassar sig snabbt
  • Tar strategier till handling och faktiska resultat
  • Kan coacha människor till bättre prestationer.

Programmet De 4 nyckelrollerna för ledarskap utvecklar ledare som kan bemästra detta konsekvent. Detta genom ett ramverk som fokuserar lika mycket på vem ledaren är såväl som vad ledaren gör.

Kursen är på två dagar. Du kan också välja att enbart göra vissa av modulerna.

DELTAGARMATERIAL OCH PROCESS

I programmet ingår en 360-profil som du gör både före och efter avslutad träning för att kunna se dina framsteg.

I kursen ingår även en deltagarbok och inlärningskort.

FÖR VEM?

Denna kurs är främst för deltagare som har några års ledarskapserfarenhet. Kanske har de nyligen befordrats till en mer senior ledarroll eller haft seniora roller tidigare, men vill ha ytterligare verktyg för att stärka sitt ledarskap.

VILL DU VETA MER?

Tveka inte att kontakta oss!

Nästa öppna workshop
14 – 15 mars 2019

Anmäl dig här!


Olika sätt att jobba med programmet