FranklinCovey är ett globalt företag som arbetar med att hjälpa organisationer skapa de beteenden som krävs för att nå sina önskade resultat.

I Sverige har FranklinCovey funnits sedan 2005. Vi finns globalt i 147 länder som alla arbetar med samma program och anpassar dem för att fungera lokalt i respektive land. Basen för vårt företag är kunskap och väl beprövad erfarenhet och vårt arbete bygger på allt från grundläggande principer för mänskligt beteende till hypermodern hjärnforskning.

Vi bygger vinnande kulturer

En stark trend i näringslivet och organisationsvärlden idag att alla gör likadant. Problemet är att när alla gör samma sak, blir det svårt att sticka ut. När du hittar något nytt, är de andra snabba att kopiera. Konkurrenterna kan bygga samma organisationsstruktur, använda samma IT-system, göra samma rationaliseringar. Men att efterapa din vinnande kultur är svårare. Vi tror på att organisationers framgång helt och hållet beror på vad medarbetarna gör på dagarna, på den kultur som råder.

Framgångsrika organisationer har en fördel som andra inte har. De skapar en uthållig styrka som andra inte klarar. De har en kultur där människor litar på varandra och därför går allt mycket snabbare. De har en kultur där människor gör det de ska göra och därför är exekvering inte ett problem. De har en kultur där människor använder sin tid på ett klokt sätt och därför är dessa organisationer långt mer effektiva än andra. De har en kultur där ledarna hjälper sina medarbetare att göra sitt bästa, där säljarna hjälper sina kunder att lyckas, där hela organisationen har samma tydliga fokus.

Smiling businesswoman gesturing in meeting in conference room

Hållbar förändring

I vårt arbete med våra kunder fokuserar vi på att skapa hållbar utveckling mot en bättre kultur inom följande områden.

  • De 7 goda vanorna: Bygger gemensamt språk och en ansvarstagande kultur där medarbetare blir proaktiva i att leda sig själva och samarbeta med andra.
  • Ledarskap: Utvecklar verkligt effektiva chefer och ledare, som i sin tur skapar en kultur där människor engagerar sig för att nå resultat.
  • Exekvering: Skapar ett fungerande system för att strategier som kräver en förändring i mänskligt beteende verkligen slår igenom i kulturen och vardagen.
  • Produktivitet: Hjälper organisationer att skapa en kultur där medarbetarna har tankesätt, förmågor och verktyg att nå sina allra viktigaste mål, mitt bland alla brådskande olika prioriteringar och distraktioner.
  • Förtroende: Bygger en förtroendebaserad kultur för effektivt samarbete, engagemang och uppnådda resultat både i organisationen och gentemot externa aktörer.
  • Försäljning: Skapar en kultur där vi slutar försöka sälja på våra kunder olika lösningar och istället fokuserar på att hjälpa dem lyckas i sin affär.
  • Kundlojalitet: Hjälper organisationer arbeta med och förbättra sin kundlojalitet genom att jobba med ledare och medarbetare i den första linjen.
  • Skolutveckling: Hjälper skolor bygga en kultur som når nya resultatnivåer genom att frigöra potentialen hos alla medarbetare och elever.

För att nå nya resultat behöver vi skapa nya beteenden, och för att nya beteenden ska skapas behöver vi utmana och jobba med synsätten som leder till beteendena, våra paradigm. Det är grunden för alla våra program och samtliga workshops har en process före och efter för att hjälpa till att göra insikter till vanor, beteenden och en kultur.

Utbildningsalternativ

Det finns flera olika sätt att ta del av våra processer och utbildningar:

Vill du tala om att utveckla kulturen i din organisation?

Välkommen att kontakta oss på FranklinCovey!