FranklinCovey hjälper kunder över hela världen att hantera specifika utmaningar som kräver förändring i mänskligt beteende. Vi har en forsknings- och utvecklingsavdelning som samarbetar med ledande forskare och experter över hela världen för att säkerställa att våra program alltid bygger på såväl de senaste rönen inom forskningen som på väl beprövade grundläggande principer.

Vi har identifierat sex specifika områden där människor, organisationer och myndigheter idag kämpar. Inom vart och ett av dessa områden har vi utvecklat olika utbildningar och processer.

Skapa engagerande ledare!

shutterstock_188617211_webbDen enda unika fördelen din organisation har är kulturen, och kulturen är i slutändan skapad utifrån ledarnas beteenden. På FranklinCovey har vi sett att de allra bästa ledarna kombinerar bra karaktär med kompetens (förmåga att uppnå målen) i sin ledarskapsstil, oavsett vilken nivå i organisationen de befinner sig på.
Läs mer om våra olika ledarskapsprogram här!!

Bli bättre på att exekvera strategier!

transformatieAtt exekvera strategier som kräver beteendeförändringar är en stor utmaning i de flesta organisationer idag. Det är så mycket runtomkring som tar chefers och medarbetares tid i anspråk. Tänk dig kraften som uppstår när många fler av medarbetarna gör rätt saker, det vill säga ägnar sig åt de utvalda prioriterade aktiviteter som stödjer de strategiskt viktigaste målen. Först då kan de nya önskade resultaten uppstå.
Läs mer om vår exekveringsprocess här!

Förebygg stress och öka produktiviteten!

shutterstock_204774604_webb
Stress är ett av vår tids stora folkhälsoproblem. I medierna skrivs ständigt om ledare och medarbetare som går in i väggen eller upplever stress och psykisk ohälsa relaterade till sina jobb. Många gånger är detta konsekvenser av faktorer såsom otydlig kommunikation, svårigheter att planera tid och prioritera arbetsuppgifter, projekt utan tydlig struktur eller oförmåga att få sina idéer hörda vilket negativt påverkar produktiviteten, engagemanget och på sikt också hälsan.
Läs mer om våra olika produktivitetsträningar här!

“Om du vill göra mindre förändringar i ditt liv, arbeta på ditt beteende. Om du vill uppnå betydande omfattande genombrott, arbeta på dina paradigm.”
/Stephen R. Covey

Öka förtroendet i eller för din organisation!

grupp som kommer överensFörtroende är den hårda valutan i dagens uppkopplade och sammanlänkade värld. När förtroendet är lågt blir individer misstänksamma mot varandra, mot sina chefer, mot sin organisation. Resultatet blir ofta minskad produktivitet och ökade kostnader. När förtroendet ökar förbättras kommunikationen, kreativiteten och engagemanget, därför att fokus hamnar på att gemensamt nå de viktigaste målen istället för på misstänksamhet, ifrågsasättande och frustration.
Läs mer om vår ledarskapsutbildning med fokus på förtroende här!

Öka din försäljning!

personer på workshopVad är det som urskiljer högpresterande försäljare från de i mellanskiktet? Vad är det som gör vissa säljare tre gånger så effektiva som andra? Under de senaste åren har FranklinCovey arbetat med tusentals säljteam runtom i världen. Vi har analyserat och systematiserat vad de mest framgångsrika säljarna gör, vilka beteenden och vilka vanor de har och summerat allt i vårt program – Hjälpa Kunder Lyckas.
Läs mer om vår säljträning här!

Utveckla ledarskapet i skolan!

Group of Multiethnic Diverse Hands RaisedFranklinCovey Education, vår specialiserade avdelning för skolutveckling, arbetar med att stärka ledarskapet i skolans värld och bidrar till att skapa en miljö där varje individ får möjlighet att blomstra och där samarbete hamnar i första rummet.
Läs mer om FranklinCovey Education här

Utbildningsalternativ

Det finns flera olika sätt att ta del av våra processer och utbildningar:

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Letar du efter flexibla och hållbara utbildningsalternativ för din organisation? Läs om FranklinCoveys digitala verktygslåda All Access Pass här!

aap webb bild final