Skapa en framgångsrik och hållbar kultur!


De 7 Goda Vanorna ledarimplementeringsdagen är ett nytt erbjudande som stöttar implementationen av det kulturbyggande ramverket De 7 goda vanorna i team, inom avdelningar och i hela organisationer.

Programmet grundar sig på omfattande research av kunder som nått fantastiska resultat genom att de lyckats bädda in De 7 Goda Vanorna i sin kultur.

Detta endagsprogram lär ledare hur de också kan göra De 7 goda vanorna till sin operativa lösning för sina team, avdelningar eller hela sin organisation, hur de kan hålla De 7 goda vanorna levande i organisationen och bygga en hållbar kultur.

Innehåll

7hlimpl
Att implementera de 7 Goda vanorna framgångsrikt kräver att:

1. Ledarna åtar sig att implementera De 7 goda vanorna
Deltagarna får identifiera sitt personliga åtagande att skapa ett effektivt team och göra ett utkast på en personlig mission kring hur de ska bli en mer effektiv ledare.

2. Ledarna lever De 7 goda vanorna
Deltagarna får bestämma sig kring vilken typ av ledare de vill vara, lära sig hur de kan efterleva och utstråla De 7 goda vanorna genom avsiktligt agerande och förbättra sina förmågor att eftersöka och vara öppen för feedback.

3. Ledarna förstärker De 7 goda vanorna
Deltagarna lär sig hur de skapar en effektiv miljö för ledare och team genom att integrera De 7 goda vanorna överallt. Deltagarna får även lära sig hur de blir effektiva coacher genom fokus på vad team-medlemmarna gör rätt, och att sedan uppmuntra dem att reflektera kring sina egna beteenden, empatiskt lyssna, och sedan dela förslag. De får även lära sig hur de kan hålla effektiva veckomöten.

Utbildningsalternativ för din organisation

Det finns flera sätt för deltagare att gå programmet.

  • Deltagare kan gå en företagsanpassad workshop ledd av en FranklinCovey facilitator.
  • Deltagarna kan utbildas i programmet av organisationens egna internutbildare som kan certifiera sig i programmet via FranklinCoveys digitala certifieringsportal.
  • Ett tredje alternativ är att deltagarna genomgår programmet via FranklinCoveys All Access Pass, online och/eller live, och dessutom får tillgång till en portfolio av andra FranklinCovey program.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på FranklinCovey eller besök något av våra kommande seminarier!