Vad är det egentligen som särskiljer de mest framgångsrika säljarna och säljteamen i världen? Hur klarar de av att prestera på topp i en ständigt föränderlig omvärld? Och hur kan du som säljledare skapa en kultur där de beteenden som verkligen fungerar blir till dagliga framgångsrutiner?
Vi tror vi har knäckt koden.

FranklinCovey har under 15 år arbetat med organisationer över hela världen och gjort omfattande research kring vad framgångsrika säljare och säljteam har gemensamt. Resultatet är Hjälpa Kunder Lyckas, ett synsätt på försäljning och en konkret och tydlig process för att hjälpa säljteam gå från insikter till beteendeförändringar med konkreta och synliga resultat.

Grundfilosofin är enkel: Ju mer passionerat och skickligt du fokuserar på dina kunders framgångar -desto mer framgång får du själv.

Du kan göra ditt säljteam väsentligt mer framgångsrikt genom att träna dem i att ha strukturerade skarpa dialoger med kunder om vad som är mest värdefullt för dem. Att etablera sig som trovärdiga rådgivare till kunderna genom att fokusera på deras behov och tillsammans utforska genuina vinna-vinna lösningar. Programmet ger de synsätt, förmågor och självförtroende som krävs för att göra detta.

Fyll din pipeline

Hjälpa Kunder Lyckas består av tre delar som täcker in hela säljcykeln: Fyll din pipeline, Kvalificera möjligheter och Stäng Affären. Du kan välja en eller två av delarna eller göra hela programmet.

För att skapa hållbara beteendeförändringar och inte bara tillfällig inspiration behövs en tydlig struktur med regelbunden coachning och uppföljning. Därför börjar samtliga program med en eller två dagars workshop följt av en strukturerad 12-veckorsprocess där deltagarna direkt applicerar vad de lärt sig under workshopen.

hcs processen

Hur vet du att ni lyckats? Tillsammans med er sätter vi i början gemensamt tydliga och mätbara mål. Vi jobbar sedan med beprövade modeller för att mäta och utvärdera effektiviteten av programmet.

Letar du efter flexibla och hållbara utbildningsalternativ för din organisation? Läs om FranklinCoveys digitala verktygslåda All Access Pass här!

aap webb bild final

Vill du boka en kostnadsfri konsultation gällande dina utvecklingsbehov inom försäljning?
Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Förnamn

Efternamn

Titel

Företag/organisation

Telefon

EmailBesök vår försäljningblogg!

Modulerna i Hjälpa Kunder Lyckas programmet

 

Fyll din pipeline

Fyll din pipeline är skräddarsydd för säljledare och säljteam som letar efter nya och effektivare sätt att hitta nya kunder – eller nya affärsmöjligheter hos befintliga kunder. Programmet handlar om prioritering av tid och hur du kan maximera utfallet av nykundsbearbetning. Resultatet är en betydande och snabb ökning av volym och kvalitet i din pipeline.
Läs mer om fyll din pipeline här!

Kvalificera möjligheter

Kvalificera möjligheter är utvecklad för att hjälpa dina säljare att förstå och tydliggöra kunders behov snabbare och mer effektivt och driva möjligheterna framåt. Programmet ger säljarna tydliga kriterier kring vilka affärer de ska lägga tid och energi på. Det hjälper dem även att snabbare hitta en lösning som exakt möter kundens behov. Resultatet är mätbart kortare säljcykler, ökad kundnöjdhet och fler affärer.
Läs mer om Kvalificera möjligheter här.

Stäng Affären

Stäng Affären hjälper säljare att öka andelen vunna affärer genom bättre förberedelser och genom att hitta metoder för att hjälpa kunder fatta bra beslut som leder till vinna-vinna överenskommelser. Resultatet av programmet är större andel vunna affärer, färre möten som inte leder till beslut och bättre marginaler.
Läs mer om stäng affären här!