Utan förtroende krossas den mäktigaste av regeringar, den mest välmående ekonomin, det framgångsrikaste företaget, det mest lysande ledarskapet och den djupaste vänskapen. När problem uppstår i en organisation beror det ofta på brist på förtroende, antingen internt mellan medarbetare och ledare eller mellan hela avdelningar, men även externt till exempel mellan aktieägarna och organisationen eller mellan kunderna och företaget.

Ledarskapet är en av de viktigaste grundpelarna i en organisations framgång och förtroende är grunden för allt ledarskap. Finns förtroende så går det mesta snabbt och enkelt. Saknas förtroende så blir processerna tröga, kostnaderna stiger och resultaten försämras. Men vad har förtroendeingivande personer då som andra inte har och går det att lära sig att vinna förtroende, eller är det något som bara kan ske av sig självt?

” Ordet förtroende kan ha många olika betydelser. Vår definition är “att lita på karaktären och kompetensen hos en person eller organisation. Motsatsen till förtroende är misstänksamhet.”

Enligt Stephen M. R. Covey,  författare till boken The Speed of Trust, är svaret glasklart – förtroende är en kompetens som du kan bygga upp på ett metodiskt och systematiskt sätt, och inte bara ett diffust karaktärsdrag som du antingen har eller inte har. Han menar också att förtroende blivit den viktigaste ledarskapskompetensen i den nya globala ekonomin och ofta får avgörande ekonomisk påverkan på organisationer, ofta i det dolda.

Vi har utvecklat en workshop för att hjälpa ledare att bygga, bibehålla och återskapa högre förtroende, både internt och externt. För att kunna implementera förtroende i hela organisationen finns också en kortare träning för medarbetare.

Letar du efter flexibla och hållbara utbildningsalternativ för din organisation? Läs om FranklinCoveys digitala verktygslåda All Access Pass här!

aap webb bild final

Program inom förtroende

Led med
förtroendets fart

Förtroendet börjar med oss själva, hur vi tänker, agerar och kommunicerar, och där har ledarna en viktig roll i att skapa en kultur präglad av positiva förtroendeingivande beteenden genom att själva agera förebilder. Led med förtroendets fart är en interaktiv process som ökar ledarens personliga trovärdighet och ger konkreta verktyg som stärker positiva beteenden och ökar förtroendet.

Läs mer om Led med förtroendets fart här!