Ökat förtroende – bättre relationer och lönsamhet!

 

Förtroende är en dold kostnad inom en organisation. Kulturer präglade av högt förtroende präglas också av fart och kostnadseffektivitet. Organisationer med förtroendebrister brottas dock ofta med trögare arbetsflöden och högre kostnader.

En organisation är aldrig bättre än de individer som arbetar inom den.
För att skapa en förtroendeingivande organisation behöver inte bara ledare utan också medarbetarna vara förtroendeingivande och lita på varandra. När förtroendet är lågt blir individer misstänksamma mot varandra, mot sina chefer och mot sin organisation, spekulerar eller är allmänt oengagerade. Resultatet blir att produktiviteten minskar och kostnaderna ökar.

lff

När förtroendet ökar, förbättras kommunikationen, kreativiteten och engagemanget. Produktiviteten ökar och kostnaderna minskar, när fokus läggs på de viktiga målen istället för på misstänksamhet och frustration. Att träna förtroendet har alltså direkt påverkan på organisationens resultat och i motsats till vad många tror, kan alla lära sig hur man skapar och bygger förtroende. Det är en förmåga som går att träna upp genom att jobba med två grundstenar: Karaktär och kompetens.

” Eget förtroende handlar om två saker: Har jag förtroende för mig själv? Ger jag andra en person som de kan ha förtroende för?”/ Stephen M. R. Covey

Innehåll

Förtroendets fart basnivå är en workshop på en dag och som hjälper deltagarna:

  • Öka den personliga trovärdigheten.
  • Öka förtroendet med nyckelintressenter.
  • Skapa beteenden som ökar förtroendet.
  • Skapa en miljö präglad av högt förtroende som ökar kreativitet, innovation och stärker åtaganden för att uppnå önskade resultat.

För mer information om innehåll och upplägg av Förtroendets fart basnivå, klicka här!

För vem?

Förtroendets fart basnivå riktar sig till medarbetare vars chefer har tränats i Led med förtroendets fart. Den passar individer och team som behöver bibehålla eller öka sitt förtroendekapital.

Utbildningsalternativ för din organisation

Det finns flera sätt för deltagare att gå programmet.

  • Deltagare kan gå en företagsanpassad workshop ledd av en FranklinCovey facilitator.
  • Deltagarna kan utbildas i programmet av organisationens egna internutbildare som kan certifiera sig i programmet via FranklinCoveys digitala certifieringsportal.
  • Ett tredje alternativ är att deltagarna genomgår programmet via FranklinCoveys All Access Pass, online och/eller live, och dessutom får tillgång till en portfolio av andra FranklinCovey program.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på FranklinCovey eller besök något av våra kommande seminarier!Relaterade program

Led med förtroendets fart