Öka kundnöjdheten i din organisation!

Tänk dig att du behöver öka vinsterna i din organisation men utan att ha frekventa och rättvisande mått att gå efter. Inte så lätt eller hur?

Ändå är det så att många organisationer som vill förbättra sin kundupplevelse fortfarande idag förlitar sig på opålitlig data, eller ingen data alls. Kundenkäterna, som fortfarande tillhör de främsta verktygen för att mäta kundlojalitet, får generellt låga svarsfrekvenser. Och resultatet för organisationer som baserar strategiska beslut på dessa blir ofta att de fattar felaktiga beslut. De kanske belönar fel chefer, införlivar best pratice från fel team, eller utvecklar funktioner och tjänster som kunderna inte alls använder som planerat.

På sikt kan okunskap om vad kunderna verkligen vill ha leda till konsekvenser som minskat engagemang hos medarbetarna, sämre kundupplevelser och på sikt mindre nöjda kunder och förlorade affärer.

Våra kundlojalitetsprogram hjälper större organisationer att snabbare se tillväxt genom att arbeta med medarbetar-och kundlojalitet. Vi har ingått ett samarbete med Fred Reichheld, lojalitetsexpert och skapare av Net Promoter System™ (NPS®), som hjälper organisationer mäta och förbättra medarbetar-och kundlojalitet genom korrekt data samt träning och kompetensutveckling av högsta kvalitet.

Våra kundlojalitetsprogram hjälper organisationer:

  • Samla in korrekt feedback från ett representativt urval av kunder och medarbetare.
  • Öka synligheten av kundservice KPI:erna så att chefer kan få feedback i realtid.
  • Applicera en process präglad av individuellt ansvarstagande hos främre linjens medarbetare så att de levererar fantastisk kundservice oftare.
  • Mäta och förbättra medarbetarnas engagemang.

Organisationer använder våra program för att:

  • Samla in rättvisande och representativ kundfeedback.
  • Träna ledare och team i att leverera exceptionell kundservice.
  • Få råd kring hur de kan förbättra medarbetar-och kundlojalitet.


Vill du veta mer om vårt kundlojalitetsprogram?
Välkommen att kontakta oss!