Öka förtroendet – bygg engagerade
och högpresterande team!

 

Vatten är en av de viktigaste substanserna vi har. Utan vatten skulle liv på vår planet vara omöjligt. När det finns tillräckligt med vatten blomstrar och växer allt, vid torka vissnar det mesta och dör. Detsamma gäller förtroende.

När förtroendet är högt blomstrar både arbetsplatser och människor. När förtroendet är lågt kroknar människor och bryts sakta men säkert ner. Många organisationer brottas idag med olika typer av “förtroendebrister”, det kan t ex vara mellan ledare, mellan medarbetare, mellan arbetsteam och avdelningar eller mellan organisationen och externa aktörer såsom kunder, leverantörer eller aktieägare.

“Liksom vattendroppen som faller i en damm och ger ringar på vattnet, så har din personliga trovärdighet samma effekt på dina relationer, ditt arbetsteam, din organisation och marknad – ja, till och med på samhället.” / Stephen M. R. Covey

Det finns en stark koppling mellan organisationer med högt förtroende och prestationer och resultat vilket gör förtroende till en viktig grundsten i organisationen då det antingen kan påverka det ekonomiska resultatet positivt eller negativt. Ju högre förtroende – ju högre blir produktiviteten och desto mindre blir kostnaderna, och ju mindre förtroende – desto trögare går projekt och processer och desto högre blir kostnaderna.

lff

Förtroendet börjar med oss själva, hur vi tänker, agerar och kommunicerar, och där har ledarna en viktig roll i att skapa en kultur präglad av positiva förtroendeingivande beteenden genom att själva agera förebilder.

Led med förtroendets fart är en interaktiv process som ökar ledarens personliga trovärdighet och ger konkreta verktyg som stärker positiva beteenden och ökar förtroendet.

Resultat? Du som ledare blir bättre på att leda i förändring och på att utveckla högpresterande team och kan genom det skapa ett klimat som kännetecknas av hög fart, och i slutändan lägre kostnader.

lff process

Innehåll

På workshopen lär sig deltagarna att använda språk och beteenden som bygger förtroende som de kan applicera direkt i det dagliga arbetslivet. De får med sig kraftfulla verktyg och processer så att de kan fortsätta lärandet efter workshopen och så att de kan jobba systematiskt med förtroende i sina team och gentemot andra inom och utanför organisationen.

För mer information om innehållet i Led med förtroendets fart, klicka här

För vem?

Led med förtroendets fart passar ledare som vill ha och behöver skapa  team där förtroendet mellan människor är högt. När människor litar på varandra ökar produktiviteten och alla medarbetare bidrar med sina styrkor för att nå de gemensamma målen. Workshopen är extra relevant för chefer som agerar i ett team eller i en  organisation i förändring.

Vägen till att nå förtroendets fart

Steg 1: Utbilda ledarna i programmet Led med förtroendets fart för att säkerställa att ledningspersonerna själva är trovärdiga och vet hur de bygger , återskapar och ger klokt förtroende till andra.

Steg 2: Utbilda medarbetarna i programmet Förtroendets fart basnivå. Det är en kortare variant av ledarprogrammet Led med förtroendets fart.

Utbildningsalternativ för din organisation

Det finns flera sätt för deltagare att gå programmet.

  • Deltagare kan gå en företagsanpassad workshop ledd av en FranklinCovey facilitator.
  • Deltagarna kan utbildas i programmet av organisationens egna internutbildare som kan certifiera sig i programmet via FranklinCoveys digitala certifieringsportal.
  • Deltagarna kan gå en öppen kurs på FranklinCoveys kontor tillsammans med deltagare från andra organisationer.
  • Ett fjärde alternativ är att deltagarna genomgår programmet via FranklinCoveys All Access Pass, online och/eller live, och dessutom får tillgång till en portfolio av andra FranklinCovey program.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på FranklinCovey eller besök något av våra kommande seminarier!