En av de främsta konkurrensfördelarna en organisation har är dess kultur. Och kulturen skapas främst utifrån beteendena hos ledarna. Men har din organisations ledare allt de behöver för att vara fantastiska ledare eller kan det vara så att de skulle behöva ett ramverk att luta sig mot?

Att vara chef och ledare idag är utmanande. Du behöver i högre utsträckning än förr kunna använda ditt ledarskap för att skapa ett “medarbetarskap” där varje person kan och vill bidra med sitt allra bästa, och kunna linjera individens ambitioner och styrkor med den egna organisationens mål.

Talangerna vet oftast att de är värdefulla och förväntar sig ett transparent vinna-vinna förhållande med sin chef och organisationen de jobbar för. Detta mitt i en virvelvind av ledarnas egna och teambaserade KPI:er, där tiden för att utvecklas i ledarskapet ofta är knapp.

Konsekvenserna av ett bristande ledarskap känner de flesta till: Bristande engagemang hos medarbetarna, talanger som lämnar, utmattning, sjukskrivningar, och på sikt också minskad kundnöjdhet, omsättning och vinst. Och vinsterna av ett framgångsrikt ledarskap? En produktiv och välmående organisation där förtroendet är högt, och där kundnöjdhet och andra mått skjuter i höjden med högre vinster och bättre tillväxt i dess kölvatten.

Inte så svårt att bestämma på vilken sida du vill stå – men hur kan du göra för att skapa ett framgångsrikt ledarskap i din organisation?

Letar du efter flexibla och hållbara utbildningsalternativ för din organisation? Läs om FranklinCoveys digitala verktygslåda All Access Pass här!

aap webb bild final


Våra program inom ledarskap

De 7 goda vanorna

Vad är det som särskiljer framgångsrika individer, ledare, och organisationer från andra? Det gjorde Stephen M.R. Covey omfattande forskning kring som han sammanfattade i den klassiska boken
“The 7 habits of Highly Effective People”, den bästsäljande boken som kom att bli en av världens största ledarskapsutbildningar.

Läs mer om workshopen De 7 goda vanorna här!

De 7 goda vanorna basnivå

Detta program är för medarbetare vars chefer gått De 7 goda vanorna.
I workshopen De 7 goda vanorna basnivå får deltagarna ta del av grundläggande principer, synsätt och verktyg från grundprogrammet De 7 Goda Vanorna som passar särskilt bra för medarbetare på främsta linjen som ofta har kontakter med kunderna och som delvis kan styra sin egen tid.

Läs mer om De 7 goda vanorna basnivå här!

De 7 goda vanorna för chefer

Detta program är baserat på workshopen “De 7 goda vanorna” och hjälper ledare att både bli bättre på att leda sig själva men också bli fantastiska på att leda andra. Ledarna får ta del av framgångsrika synsätt, ta del av de verktyg, och öva de förmågor som framgångsrika ledare har för att skapa ett engagerande ledarskap som skapar resultat.

Läs mer om De 7 goda vanorna för chefer här

De 7 goda vanorna ledarimplementeringsdagen

 

Hur har organisationer gjort för att skapa fantastiska resultat med hjälp av workshopen De 7 goda vanorna? Hur fick de programmet att bli en del av deras vardag och kultur. Hur har de gjort för att göra workshopens kunskaper levande på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt? Det handlar denna endagsworkshop om.

Läs mer om De 7 goda vanorna ledarimplementeringsdagen här!

De 7 goda vanorna förstärkaren

De 7 goda Vanorna förstärkaren, är en workshop som ger tidigare deltagare i De 7 goda Vanorna-programmet möjligheten att bättre ta till sig vanorna med fokus på deras effektivitet i organisationen. Förstärkaren är mer fokuserad på arbetsrollen än standardprogrammet, och bygger vidare på de kunskaper som deltagarna fick under den första workshopen.

Läs mer om De 7 goda vanorna förstärkaren här!

Ledarskap (ledare-team-resultat)

För att lyckas som chef och ledare idag, behöver du i större utsträckning än någonsin förr kunna frigöra medarbetarnas individuella talanger och linjera dem med dina och organisationens mål. Vårt program ledarskap (ledare-team-resultat) ger ramverket för att bli en riktigt bra ledare samt praktiska verktyg som kan appliceras direkt efter avlutad workshop.

Läs mer om ledarskapsprogrammet här!