Bli en fantastisk ledare och leverera resultat!

Att framgångsrikt leda ett team kräver en unik och annorlunda uppsättning av färdigheter än de som krävs av en framgångsrik individ. Det är utmanande att vara en bra chef!

Många ledare och chefer har blivit befordrade på grund av deras individuella kompetens, men får kämpa när det gäller att leda och hantera människor. När chefer misslyckas är skälet oftast att de misslyckades med att nå avgörande resultat. Detta misslyckande beror vanligtvis på två orsaker:

 1. De leder andra innan de kan leda sig själva.
 2. De leder människor istället för att låta människorna leda sig själva mot gemensamt uppsatta förväntningar och mål.

De 7 Goda Vanor för chefer ger ledare verktyg att ta itu med dessa grundläggande frågor, verktyg som förbättrar hur de som ledare kan uppnå hållbara resultat genom och tillsammans med andra.

Det unika i programmet är hur fokus ligger på ramverket De 7 goda vanorna, och hur det ger deltagarna möjligheten att tillämpa nya tänkesätt, färdigheter och verktyg för att bli fantastiska ledare som konsekvent kan leverera resultat.

Innehåll

De 7 Goda Vanorna för chefer bygger på ramverket för De 7 Goda Vanorna. Varje vana har omformulerats för att fokusera på konsten att kunna leda sig själv och andra.

7gv chefer

Vana 1: Var proaktiv

Uppnå extraordinära resultat genom att konsekvent använda uppfinningsrikedom och initiativförmåga för att bryta igenom hinder.

Vana 2: Börja med slutet i sikte

Utveckla ett “resultatinriktat” sätt att tänka i varje aktivitet – i projekt, möten, presentationer, insatser, etc.

Vana 3: Gör det viktigaste först

Eliminera energi- och tidstjuvar genom att fokusera och exekvera på teamets vilt viktiga mål genom att använda regelbunden veckoplanering.

Vana 4: Tänk vinna-vinna

Led team som är extremt motiverade att prestera genom en gemensam förväntansbild och tydlig ansvarsprocess.

Vana 5: Försök först förstå, sedan att bli förstådd

Skapa en kultur av uppriktighet och hjälpsamhet genom att ta dig tid att till fullo förstå frågor och ge uppriktig och relevant respons.

Vana 6: Skapa synergi

Visa på innovativ problemlösning genom att visa på skillnader och hitta nya och bättre alternativ.

Vana 7: Vässa sågen

Använda alla i teamets bästa bidrag genom att frigöra den totala styrkan, passionen, förmågan och elden i varje individ.

Workshopen ger såväl nya som erfarna förstalinjens chefer ett tankesätt, färdigheter samt en uppsättning verktyg som hjälper dem möta dagens ledarskapsutmaningar inklusive:

 • Prioritering
 • Ansvar och förtroende
 • Individ- och teamutveckling
 • Exekvering/Genomförande
 • Performance management
 • Konflikthantering
 • Samverkan

För vem?

De 7 goda vanorna passar alla typer av chefer, från första linjens ledare till ledare på högre nivåer. Workshopen rekommenderas speciellt för deltagare som gått workshopen De 7 goda vanorna.

Utbildningsalternativ för din organisation

Det finns flera sätt för deltagare att gå programmet.

 • Deltagare kan gå en företagsanpassad workshop ledd av en FranklinCovey facilitator.
 • Deltagarna kan utbildas i programmet av organisationens egna internutbildare som kan certifiera sig i programmet via FranklinCoveys digitala certifieringsportal.
 • Ett tredje alternativ är att deltagarna genomgår programmet via FranklinCoveys All Access Pass, online och/eller live, och dessutom får tillgång till en portfolio av andra FranklinCovey program.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på FranklinCovey eller besök något av våra kommande seminarier!