För att bli framgångsrik som chef och ledare idag behöver du förmågan att skapa genuint engagemang hos dina medarbetare där de kan och vill bidra med med sitt allra bästa.Du behöver också kunna hjälpa dina medarbetare att löpande fokusera sin tid på rätt saker och linjera deras individuella mål med organisationens. Allt detta i en hektisk vardag med KPI:er, en blinkande inkorg och en kalender full av möten.

Vi på FranklinCovey har synsättet att engagerande ledarskap börjar med dig och hur effektivt du leder dig själv. Först när du effektivt kan leda dig själv –kan du också bli en förebild och effektivt leda andra!
FranklinCoveys ledarskapsprogram De 7 goda vanorna är baserat på
hjärnforskning och solida tidlösa principer som hjälper ledare på alla nivåer att leda sig själva och andra på ett effektivt sätt och är känt som världens främsta utvecklingsprogram för personligt ledarskap.

De 7 Goda Vanorna utvecklar effektivt ledarskap på tre nivåer:

1. INDIVID
• Utvecklar ökad mognad, ökad produktivitet och
förmågan att leda sig själv.
• Genomför de viktigaste prioriteringarna med
knivskarpt fokus och noggrann planering.

2. GRUPP
• Ökar engagemang, laganda och
samarbetsförmåga.
• Förbättrar kommunikationsfärdigheter och
stärker relationer.

3. ORGANISATION
• Skapar struktur för att utveckla en organisations
kärnvärden och forma en verkligt effektiv kultur.
• Utvecklar befintliga och potentiella ledare till att
bli förebilder, både i karaktär och kompetens.

Innehåll

mognadsskalan
Workshopen är baserad på ett ramverk bestående av 7 vanor. De första tre vanorna handlar om dig som person och hur du effektivt leder dig själv för att nå dina viktigaste mål. Vi kallar dem “de privata segrarna”. Vana 4-6, de publika segrarna,  handlar om hur du får ett effektivt synsätt, bättre kommunikationsförmåga och skapar framgångsrika relationer och samarbeten tillsammans med andra, och den sjunde vanan, vässa sågen, handlar om hur du ser till att du får balans och blir effektiv på ett hållbart sätt i både privatliv och arbete.

För vem?

Utbildningen passar alla deltagare som vill bli mer effektiva på att leda sig själva och få mer produktiva och balanserade liv. Programmet har blivit en av världens mest uppskattade ledarskapsutbildningar för ledare på samtliga nivåer, då det tar upp viktiga kompetenser som alla ledare behöver ha för att skapa engagemang hos sina team och nå önskade resultat genom och tillsammans med andra.

Utbildningsalternativ för din organisation

Det finns flera sätt för deltagare att gå programmet.

  • Deltagarna kan gå en öppen kurs i programmet på FranklinCoveys kontor.
    Deltagare kan gå en företagsanpassad workshop ledd av en FranklinCovey facilitator.
  • Deltagarna kan utbildas i programmet av organisationens egna internutbildare som kan certifiera sig i programmet via FranklinCoveys digitala certifieringsportal.
  • Ett tredje alternativ är att deltagarna genomgår programmet via FranklinCoveys All Access Pass, online och/eller live, och dessutom får tillgång till en portfolio av andra FranklinCovey program.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på FranklinCovey eller besök något av våra kommande seminarier!