De 7 goda vanorna förstärkaren är en chans för tidigare De 7 goda vanorna-deltagare att vässa sågen och få verktyg för att använda De 7 goda vanorna på bästa sätt i sin arbetsroll.

Ett av våra mänskliga problem är att vi lätt glömmer bort det vi en gång har lärt oss och till och med de mest entusiastiska deltagarna på en workshop riskerar att tappa delar av det de lärt sig. När vardagen tränger sig på är det lätt att falla tillbaka i gamla och ineffektiva vanor.

Forskningen visar tydligt att det bästa sättet att behålla information och ny kunskap och skapa vanor är genom förstärkning och repetition.
De 7 goda Vanorna förstärkaren, är en workshop som ger tidigare deltagare i De 7 goda Vanorna-programmet möjligheten att repetera sina kunskaper, få en överblick över hur de utvecklat varje vana och vad de behöver förstärka, samt få tips kring hur de kan tillämpa vanorna framåt i sin arbetsroll.

De 7 goda vanorna förstärkaren är mer fokuserad på arbetsrollen än standardprogrammet, och bygger vidare på de kunskaper som förvärvades under den första workshopen. Förstärkaren har som syfte att hjälpa deltagarna att öka sin effektivitet och sitt inflytande i arbetet. Detta så att de på ett hållbart sätt kan uppnå framgångsrika resultat på egen hand och tillsammans med andra.

Programmet syftar till att deltagarna i slutet av dagen känner att de vässat sågen, och att de går därifrån med en konkret plan för hur de ska öka sin personliga effektivitet i arbetet på ett hållbart sätt

Innehåll

mognadsskalan
De 7 goda vanorna förstärkaren är en workshop på 8 timmar som utgår från ramverket De 7 goda vanorna. Varje vana gås igenom i tre delar: repetition, avstämning mot nuläge och framtida tillämpning, och går igenom nyckelmodellerna från varje vana

Vana 1. Var proaktiv.
Fokusera på det du kan, inte på det du inte kan.

Vana 2. Börja med slutet i sikte.
Konkretisera och koordinera ditt unika bidrag!

Vana 3. Gör det viktigaste först.
Säg nej till det som är bara bra.

Vana 4. Tänk vinna-vinna.
Tänk ”vi”, inte ”jag”.

Vana 5. Försök först att förstå sedan att bli förstådd.
Lyssna för att förstå, inte för att svara.

Vana 6. Skapa synergi.
Tro på Det Tredje Alternativet.

Vana 7. Vässa sågen.
Investera i dig själv.

Under denna dag får du som deltagare en verklig chans att utvärdera hur du hittills har använt De 7 goda vanorna, få insikt i vad du önskar förstärka ytterligare, och tips för hur du gör det.

För vem?

De 7 goda vanorna förstärkaren är för deltagare som gått workshopen De 7 Goda Vanorna och som vill repetera och förstärka lärdomarna.

Utbildningsalternativ för din organisation

Det finns flera sätt för deltagare att gå programmet.

  • Deltagare kan gå en företagsanpassad workshop ledd av en FranklinCovey facilitator.
  • Deltagarna kan utbildas i programmet av organisationens egna internutbildare som kan certifiera sig i programmet via FranklinCoveys digitala certifieringsportal.
  • Ett tredje alternativ är att deltagarna genomgår programmet via FranklinCoveys All Access Pass, online och/eller live, och dessutom får tillgång till en portfolio av andra FranklinCovey program.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på FranklinCovey