Driv framgångsrika projekt!


Många medarbetare och chefer har obemärkt glidit in i rollen som “inofficiella projektledare”. Kombinationen av otydliga slutmål och tidsplaner, ständigt förändrade förväntningar och avsaknad av träning i projektarbete, ökar risken för att projekt misslyckas, vilket leder till bristande engagemang hos medarbetarna och kostar organisationer tid och pengar.

Detta program hjälper deltagarna att konsekvent slutföra framgångsrika projekt. De lär sig implementera en tydlig process för att genomföra projekt och att använda sig av informell auktoritet för att inspirera sin projektgrupp.

Programmet är på en eller två dagar och workshopen kan göras på engelska eller svenska.

Innehåll

Projektledning handlar inte bara om att hålla koll på logistik och att hoppas att projektgruppen också vill lyckas. Förmågan att använda sig av ”informell auktoritet” är viktigare än någonsin, så att projektmedlemmar inspireras att bidra till projektets framgång! Vårt projektledningsprogram Project Management Essentials kombinerar logistik med ledarskapsträning och rustar ledare och medarbetare för framgång i små såväl som större projekt.

 

ProMan_People_Process_Success_Model_[v1.0.3]

Grunden

 • Förståelse att framgång i projekt bygger på en kombination av bra process och projektmedlemmarna.
 • Använd de 4 grundläggande ledarskapsbeteendena som inspirerar. projektmedlemmar att ge sitt bästa bidrag.

Initieringsfasen

 • Identifiera projektets intressenter och nyckelintressenter.
 • Fastställ tydliga och mätbara projektresultat.
 • Skapa ett väl definierat projektomfattningsdokument.

Planeringsfasen

 • Identifiera, utvärdera och hantera risker i projektet.
 • Skapa en realistisk och tydlig projektplan.

Genomförandefasen

 • Håll projektmedlemmarna ansvariga för deras delar i projektplanen.
 • Genomför regelbundna ansvarsmöten i projektgruppen.

Bevaknings- och styrningsfasen

 • Skapa en tydlig kommunikationsplan för projektet som innefattar regelbunden statusuppdatering för projektet och hantering av projektförändringar.

Avslutningsfasen

 • Lyft fram och premiera projektgruppens och enskilda deltagares bidrag.
 • Gör en formell avslutning av projektet genom att dokumentera erfarenheter och lärdomar.

ProMan_Product_Shot_mockup_all_vert_[v1.0.2]För vem?

Project Management Essentials passar ledare och medarbetare som leder många interna eller externa projekt, men som inte nödvändigtvis har en traditionell projektledarutbildning i bagaget.

Utbildningsalternativ för din organisation

Det finns flera sätt för deltagare att gå programmet.

 • Deltagare kan gå en företagsanpassad workshop ledd av en FranklinCovey facilitator.
 • Deltagarna kan utbildas i programmet av organisationens egna internutbildare som kan certifiera sig i programmet via FranklinCoveys digitala certifieringsportal.
 • Ett tredje alternativ är att deltagarna genomgår programmet via FranklinCoveys All Access Pass, online och/eller live, och dessutom får tillgång till en portfolio av andra FranklinCovey program.

Vill du veta mer?