FranklinCovey Education utbildar och tränar utbildningsverksamheter och individer i en rad olika ledarskapsprogram. Idag samarbetar vi med drygt 2000 skolor världen över varav ett flertal i Sverige.

Våra ledarskapsprogram ger moderna synsätt och verktyg för att hantera de utmaningar skolvärldens verksamheter och ledare står inför idag.
Idag handlar det mycket om att frigöra kraft och motivation hos både medarbetare och elever för att nå de viktigaste prioriteringarna, och att skapa en miljö där människor proaktivt väljer att göra sitt bästa. Det börjar med ledarskapet, både gällande att kunna leda sig själv men att också kunna leda andra.

Det krävs nya tankesätt, nya verktyg och nya förmågor för att skapa denna typ av självgående och effektiva organisationer. Vi hjälper skolor att utveckla de här förmågorna och lyckas med att nå sina mål, både genom att erbjuda program för skolledare och andra medarbetare, men även genom program som vässar studenternas förmågor.

Våra processer kan erbjudas till rektorer, lärare, elevhälsoteam, grundskola, gymnasium och högskola. Gemensamt stärker de ledarskapet på alla nivåer och bidrar till en kultur med höga förväntningar där alla tar ansvar.

Läs mer om FranklinCovey Education här!