Lyckas med strategier och viktiga mål


Utmaningen med strategiexekvering idag är inte bara att nå mål. Din organisation är fylld av människor som är oerhört skickliga på att nå mål. Den verkliga utmaningen är att nå NYA mål, samtidigt som vardagens alla oerhört brådskande uppgifter kräver all uppmärksamhet.

Vad händer med företag som sätter mål om och om igen, men nästan aldrig når dem? Hur påverkar det ledare och medarbetare? Hur många vet verkligen vilka de allra viktigaste målen är för organisationen och teamet? Otydligheten leder till lägre engagemang och sämre genomförandekraft. Och samtidigt utmärker sig vissa företag med motsatsen. Folk vet målen och de levererar på dem år efter år. Vad är hemligheten bakom de företag som verkligen lyckas skapa en exekveringskultur? Vad är det de gör?

FranklinCovey har arbetat med organisationer världen över i över 15 år och gjort omfattande research kring hur team och organisationer framgångsrikt och konsekvent lyckas implementera sina strategier genom att engagera ledare och övriga medarbetare. Vi har genom detta identifierat fyra tydliga hinder mot strategiexekvering.

Dessa är när ledare och medarbetare i organisationen:

  • inte vet vilka de allra viktigaste målen är.
  • inte förstår vad de förväntas göra annorlunda för att nå målen.
  • inte vet hur det går för dem själva, teamet eller organisationen i framstegen mot målet.
  • inte har tydliga system för ansvarstagande.

Genomförande av strategierna som kräver att människor gör saker på ett visst sätt, är inte något som bara händer mitt i den dagliga virvelvinden. Det krävs ett målmedvetet program. Vår lösning, De 4 Disciplinerna för exekvering, ger ledare, team och organisationer ett operativsystem för att få det viktigaste att hända och därmed nå sina mål. Om och om igen.

Innehåll

4dx modellen
Vårt exekveringprogram bygger på fyra grundpelare, som har växt fram från de hinder som stoppar exekvering. Dessa grundpelare är:

  • Välj det “vilt viktiga”. Vilka mål är avgörande för framgång? Så viktiga att om de inte uppnås, så spelar det inte så stor roll om organisationen når sina andra mål eller inte?
  • Agera på de ledande måtten. Vilka är de aktiviteter som har absolut störst betydelse för att nå målen eller inte? Fokuserar organisationen på de aktiviteterna, och mäts de lika tydligt som resultaten mäts? Eller går större delen av energin i organisationen åt till att hantera det vi kallar virvelvinden? (Allt det dagliga som händer och som riskerar att komma i vägen för oss för att nå målen.)
  • Skapa en tydlig måltavla. Hur säkerställer vi att alla vet hur det går för oss, att alla känner engagemang kring vägen till målen och att alla känner att de själva kan påverka resultaten genom de val de gör om hur de använder sin tid?
  • Regelbunden och tydlig uppföljning av ansvar. Hur ofta håller vi varandra ansvariga för de åtaganden vi har gjort? Hur kan vi införa en modern process, där människor tar ansvar och håller varandra ansvariga inom teamen?

Vill du veta mer om exekvering?

Välkommen att kontakta oss på FranklinCovey!

Letar du efter flexibla och hållbara utbildningsalternativ för din organisation? Läs om FranklinCoveys digitala verktygslåda All Access Pass här!

aap webb bild final

Se vår video om exekvering här!


Nyfiken på att veta mer om exekvering?
Beställ vår bok “De 4 disciplinerna för exekvering här!”

[/vc_column]